Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/raja

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata raja berdasarkan KBBI Online:

raja /ra·ja/ n 1 penguasa tertinggi pd suatu kerajaan (biasanya diperoleh sbg warisan); orang yg mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara: negara kerajaan diperintah oleh seorang
• raja;
2 kepala daerah istimewa; kepala suku; sultan; 3 sebutan untuk penguasa tertinggi dr suatu kerajaan; 4 orang yg besar kekuasaannya (pengaruhnya) dl suatu lingkungan (perusahaan):
• raja minyak; 5 orang yg mempunyai keistimewaan khusus (spt sifat, kepandaian, kelicikan):
• raja kumis;
• raja copet
; 6 binatang (jin dsb) yg dianggap berkuasa thd sesamanya:
• raja buaya;
• raja jin
; 7 buah catur yg terpenting; 8 kartu (truf) yg bergambar raja;

• raja adil
• raja disembah,
• raja lalim
• raja disanggah, pb
raja yg adil disayangi dan raja yg zalim dibenci; tiada
• raja menolak sembah, pb
tidak ada orang yg tidak suka dihormati;

• raja badar kain putih;
• raja brana Jw harta kekayaan;
• raja hutan raja rimba;
• raja jenang orang yg mengatur segala sesuatu dl penyabungan ayam;
• raja laut laksamana;
• raja muda 1 putra mahkota; 2 wakil raja di negeri jajahan;
• raja penomah ark berian atau sesuatu yg diberikan kpd calon mertua;
• raja putih penyakit keputihan (pd orang perempuan);
• raja rimba binatang yg paling kuat (ganas) di rimba; singa; harimau;
• raja sehari mempelai; pengantin;
• raja singa Dok penyakit sifilis; penyakit kotor;
• raja udang elang laut;
beraja /be·ra·ja/ v 1 berlaku sbg raja; menjadi raja; 2 menghambakan diri (kpd): semua rakyat setuju beraja putra mahkota; 3 mempunyai raja: negara republik tidak beraja , tetapi berpresiden;
beraja di hati, bersultan di mata, ( beraja di mata, bersultan di hati), pb menurutkan kemauan sendiri;
beraja-raja /be·ra·ja-ra·ja/ v bergaul dng raja (tahu adat yg biasa dipakai di istana): baik-baiklah anakku, supaya engkau tahu beraja-raja;
meraja /me·ra·ja/ v 1 berbuat sbg raja (sesuka hati); berlagak sbg raja; 2 cak maharaja;
merajai /me·ra·jai/ v 1 menjadi raja di (atas): jin hitam merajai rimba itu; 2 menguasai (mengungguli) krn kekuatan dan kepandaiannya: dia pernah merajai kolam renang pd PON yg lalu; merajai diri, menguasai diri; 3 ki menguasai; mempengaruhi: hati akan merajai seluruh jiwa;
merajakan /me·ra·ja·kan/ v 1 kl mengangkat menjadi raja; menjadikan raja: Anakanda tiada ingin menjadi raja, baiklah Ayahanda merajakan Adinda; 2 menganggap sbg raja; mengutamakan: merajakan uang dan pangkat;
kerajaan /ke·ra·ja·an/ 1 n bentuk pemerintahan yg dikepalai oleh raja: kerajaan Inggris; 2 n tanda-tanda kebesaran raja: payung kerajaan; takhta kerajaan; 3 kl n martabat (kedudukan) raja: setelah Nenekanda berpulang, kerajaan dipegang oleh Ayahanda; 4 n wilayah kekuasaan seorang raja: sebelah utara, negara itu berbatas dng kerajaan Belanda; 5 n sifat sbg raja: jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna kerajaannya; 6 kl v menjadi raja; naik takhta: jika ia kerajaan , tiada akan sempurna negeri ini;
kerajaan absolut kerajaan yg rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kerajaan konstitusional negara yg diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar; kerajaan mutlak kerajaan absolut; kerajaan parlementer negara yg kekuasaannya di bawah seorang raja yg pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi

Kata raja digunakan dalam beberapa kalimat KBBI

Referensi dari KBBI naik kalimat ke 45
naik nobat Mk 1 menjadi pengantin; kawin; 2 dinobatkan menjadi raja;
Referensi dari KBBI empuan kalimat ke 1
em·pu·an kl n perempuan: engku (tengku) ~ , sebutan istri raja
Referensi dari KBBI tengku kalimat ke 1
teng·ku n gelar bangsawan Melayu (anak atau keturunan raja)
Referensi dari KBBI buni kalimat ke 2
mem·bu·ni·kan v menyembunyikan: raja besar itu - dirinya di hutan;
Referensi dari KBBI bendahara kalimat ke 1
ben·da·ha·ra n 1 penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan (yayasan, perkumpulan, dsb); bendahari; 2 kl pemegang harta benda (kekayaan) negara atau raja; 3 kl perdana menteri; wazir; 4 menteri (dl permainan catur);
Referensi dari KBBI abdikasi kalimat ke 1
ab·di·ka·si n 1 pelepasan hak, wewenang, atau kekuasaan (tt pembesar atau penguasa); 2 turun takhta dng sukarela (tt seorang raja)
Referensi dari KBBI aji kalimat ke 1
2aji n baginda; raja: sang
Referensi dari KBBI terungku kalimat ke 2
me·ne·rung·ku v 1 memenjarakan; menahan dl penjara: raja itu ~ panglima yg berkhianat dl penjara di bawah tanah; 2 ki menguasai;
Referensi dari KBBI punti kalimat ke 1
2pun·ti n 1 nama ikan laut; ikan punti; 2 nama ular; ular punti
Referensi dari KBBI nobat kalimat ke 3
pe·no·bat·an 1 n proses, cara, perbuatan menobatkan; 2 pelantikan menjadi raja

Posisi kata raja di database KBBI Online

raharja - rahasia - rahat - rahat - rahayu - rahib - rahim - rahim - rahimakallah - rahimakumullah - rahman - rahmat - rahmatullah - rahsia - rahu - rai - raib - raih - raih - raimuna - rais - rais - raja - rajab - rajabiah - rajah - rajah - rajalela - rajam - rajang - rajapati - rajawali - rajim - rajin - rajok - rajuk - rajul - rajungan - rajut - rak - rak - raka - raka - rakaat - rakah

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

1.369.875 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?