Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/bersahaja

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata bersahaja berdasarkan KBBI Online:

2sahaja /2sa·ha·ja/ kl adv 1 sebenarnya; memang demikian:
• sahaja ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin
• sahaja makin elok parasnya;
3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat
• sahaja hendak memanah;

• sahaja basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;
bersahaja /ber·sa·ha·ja/ a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;
menyahaja /me·nya·ha·ja/ v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;
menyahajakan /me·nya·ha·ja·kan/ v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;
mempersahajakan /mem·per·sa·ha·ja·kan/ v menjadikan bersahaja; menyahajakan;
kesahajaan /ke·sa·ha·ja·an/ n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu

Kata bersahaja digunakan dalam beberapa kalimat KBBI

Referensi dari KBBI sederhana kalimat ke 1
se·der·ha·na a 1 bersahaja; tidak berlebih-lebihan: hidupnya selalu
Referensi dari KBBI wantah kalimat ke 1
wan·tah Jw a keadaan (sifat, rupa, wujud) yg sesungguhnya tanpa bercampur apa-apa; bersahaja; lugu;
Referensi dari KBBI wagu kalimat ke 2
wagu; 2 bersahaja; lugas: ia belumlah pelukis ulung sehingga lukisannya kelihatan masih
Referensi dari KBBI lugu kalimat ke 1
2lu·gu ark a puas; kenyang
Referensi dari KBBI pernik kalimat ke 2
pernik , cak 1 banyak cingcong; 2 banyak tingkah; banyak urusan; rumit (tidak bersahaja, tidak gampang);
Referensi dari KBBI lugas kalimat ke 2
lugas , tidak pernah menyimpang ke sana-sini; 2 bersifat spt apa adanya; lugu; serba bersahaja; serba sederhana: cara berdandannya
Referensi dari KBBI sederhana kalimat ke 4
me·nye·der·ha·na·kan v menjadikan sederhana (sedang, mudah, bersahaja, dsb);
Referensi dari KBBI naif kalimat ke 1
na·if a 1 sangat bersahaja; tidak banyak tingkah; lugu (krn muda dan kurang pengalaman); sederhana: gambar-gambar
Referensi dari KBBI jabar kalimat ke 1
2ja·bar, men·ja·bar·kan v 1 Mat mengubah (pecahan, ukuran, dsb) supaya menjadi bentuk lain yg lebih bersahaja atau menjadi golongan bentuk aljabar yg bersahaja: ~ pecahan; 2 menerangkan (menguraikan) secara terperinci: dia ~ jadwal penelitian itu dl bentuk matriks;

Posisi kata bersahaja di database KBBI Online

safron - safsaf - saga - saga - sagai - sagai - sagang - sagang - sagar - sagar - sagitarius - sago - sagon - sagu - saguer - saguir - sagun - sagur - sah - sahabat - sahadat - sahaja - sahaja - saham - sahan - sahang - sahap - sahara - saharah - sahaya - sahayanda - sahbandar - sahda - sahdan - sahdu - sahdu - sahi - sahi - sahi - sahib - sahibulbait - sahibulhajat - sahibulhikayat - sahid - sahifah

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

1.576.888 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?