Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/neutrino

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata neutrino berdasarkan KBBI Online:

neutrino /neut·ri·no/ /néutrino/ n Fis partikel elementer tanpa massa ataupun muatan listrik

Posisi kata neutrino di database KBBI Online

neural - neuralgia - neurastenia - neuritis - neuroblastoma - neuroglia - neurolinguistik - neurolog - neurologi - neurologis - neuron - neurosis - neurotik - neurotransmiter - neustonologi - neutrino - neutron - newton - ngaben - ngakngikngok - ngalau - nganga - ngarai - ngeang - ngebet - ngebut - ngeceng - ngeden - ngenas - ngengat - ngeong

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

614.149 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?