Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/tadah

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata tadah berdasarkan KBBI Online:

tadah /ta·dah/ n barang untuk menampung sesuatu;

tadah cangkir piring alas cangkir;
tadah embun sisir pisang yg tersusun di bagian paling atas;
tadah gelas piring atau alas gelas;
tadah keringat kain (cita) yg dirangkapkan pd punggung baju sebelah dalam;
tadah mangkuk piring atau alas mangkuk;
bertadah /ber·ta·dah/ v memakai tadah (alas, lapik);
bertadah amin memadukan kedua belah tangan selaku orang yg mengucapkan amin; bertadah tangan bertadah amin;
menadah /me·na·dah/ v 1 menerima barang yg jatuh atau dilemparkan; menampung: di daerah kering itu orang menadah air hujan untuk persediaan di musim kemarau; 2 ki (menampung) menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
menadah matahari ki melawan orang yg berkuasa;
menadahkan /me·na·dah·kan/ v memakai sesuatu untuk menadah; menampungkan;
menadahkan amin mengucapkan amin;
tadahan /ta·dah·an/ n hasil atau pendapatan menadah;
penadah /pe·na·dah/ n 1 yg dipakai untuk menadah atau menampung; 2 Olr pemain yg menadah bola (dl permainan kasti); 3 orang yg menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian; tukang tadah

Posisi kata tadah di database KBBI Online

tabu - tabu - tabuh - tabuhan - tabularasa - tabulasi - tabulator - tabulatur - tabun - tabung - tabur - tabut - tabzir - taci - tadabur - tadah - tadaruk - tadarus - tadbir - tadi - tadir - tadung - tadwin - taekwondo - taeniasis - taf - tafadal - tafahus - tafakur - tafeta - tafsir

Informasi Pengecekan di Typoonline

308.800 Teks

84.790 Dokumen

136.585 Website

Apa kata mereka?