Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/lagi

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata lagi berdasarkan KBBI Online:

lagi 1 /la·gi 1/ adv sedang (dl keadaan melakukan dsb); masih: jangan berisik, ayah lagi tidur; 2 adv tambah sekian (atau sedemikian) pula: tunggu sebentar lagi; 3 adv kembali (berbuat dsb) spt semula; berulang spt semula; pula: kemarin sudah menonton, sekarang hendak menonton lagi; 4 p dan; serta; juga: anak itu pandai lagi rajin; istrinya muda, cantik, lagi kaya; 5 p partikel yg dipakai untuk menekankan kata atau kalimat yg mendahuluinya (mengandung makna; sama sekali, betul-betul, amat sangat, dsb): kekejaman tentara penjajah sungguh tak terkatakan lagi; penderitaan rakyat Kamboja sudah tidak tertahan lagi;

lagi pula lebih-lebih; dan lagi; tambahan pula;
lagi pun lagi pula;
lagi-lagi /la·gi-la·gi/ adv berulang lagi; kembali lagi: lagi-lagi mau pinjam uang; lagi-lagi kau berkelahi dng dia;
lagian /la·gi·an/ adv cak lagi pula; tambahan lagi: lagian apa gunanya aku datang;
selagi /se·la·gi/ adv 1 selama (masih, belum); sementara (masih, belum): selagi hayat dikandung badan, tidak akan lupa; 2 ketika; pd masa; semasa: pd malam hari, selagi orang tidur, ia keluar dr tempat persembunyiannya

Posisi kata lagi di database KBBI Online

ladu - ladung - ladung - ladung - ladung - lafal - laga - laga - lagak - lagam - lagam - lagan - lagan - lagang - lagau - lagi - lagiah - lago - lagonder - lagu - lagu - laguh-lagah - laguna - lah - lah - lah - lahab - lahad - lahak - lahan - lahan

Informasi Pengecekan di Typoonline

350.391 Teks

93.387 Dokumen

137.977 Website

Apa kata mereka?