Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/Bahagia

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata Bahagia berdasarkan KBBI Online:

bahagia /ba·ha·gia/ 1 n keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dr segala yg menyusahkan):
• bahagia dunia akhirat; hidup penuh
• bahagia;
2 a beruntung; berbahagia: saya betul-betul merasa
• bahagia krn dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga;
berbahagia /ber·ba·ha·gia/ a 1 dl keadaan bahagia; bahagia; 2 v menikmati kebahagiaan; bahagia;
membahagiakan /mem·ba·ha·gi·a·kan/ v 1 menjadikan (membuat) bahagia: ia berusaha keras - keluarganya; 2 mendatangkan rasa bahagia: kehadirannya sangat - keluarganya;
kebahagiaan /ke·ba·ha·gi·a·an/ n kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yg bersifat lahir batin: kehadiran bayi itu mendatangkan - dl rumah tangganya; saling pengertian antara suami dan istri akan membawa - dl rumah tangganya

Posisi kata Bahagia di database KBBI Online

bagong - bagong - bagor - baguk - baguk - baguk - bagul - bagur - bagus - bagus - bah - bah - bahadur - bahaduri - bahagi - bahagia - bahak - bahak - bahala - bahalan - baham - baham - bahan - bahan - bahana - bahana - bahana - bahang - bahar - bahar - bahara

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

198.566 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?