Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/terpaut

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata terpaut berdasarkan KBBI Online:

1paut /1pa·ut/, berpaut /ber·pa·ut/ v 1 terikat erat-erat (pd); melekat, melilit erat-erat (pd); berpegang kuat-kuat: dia berpaut pd batang kayu; 2 bertaut (menutup) kembali: siput berpaut;
berpaut sehasta tali, pb tidak dapat berbuat sekehendak hatinya; berpaut tidak bertali, ki 1 belum putus perkaranya; 2 belum diberi surat cerai (tt perempuan yg minta cerai);
berpautan (dng) /ber·pa·ut·an (dng)/ v bersangkutan (dng); bertalian (dng): tangan mereka berpautan (dng);
memaut /me·ma·ut/ v 1 melekat (melilit, memegang, dsb) erat-erat; menyangkut; 2 mengikat: ia memaut batang pohon itu; tangannya memaut kedua lututnya;
paut-memaut /pa·ut-me·ma·ut/ v sangkut-menyangkut; ikat-mengikat; pegang-memegang;
memautkan /me·ma·ut·kan/ v mengikatkan (pd); menambatkan (pd); mempertalikan (dng);
terpaut /ter·pa·ut/ v 1 tersangkut dan terikat: bagian ujung tambang itu terpaut pd tonggak di tepi dermaga; 2 tertambat (tt cinta kasih); terpikat: hatinya terpaut pd kelembutan hati gadis itu; 3 terpaku: pandangannya terpaut pd gadis semampai berambut panjang itu;
terpaut kasih sangat cinta;
pautan /pa·ut·an/ n 1 hasil memaut; 2 tiang dsb tempat menambatkan lembu dsb; tempat mengikat ayam dsb; 3 ki tempat asal; spt ayam pulang ke pautan , pb sudah pd tempatnya;
pautan hati yg disayang; kekasih;
perpautan /per·pa·ut·an/ n pertalian; perhubungan: antara mereka masih ada perpautan keluarga

Posisi kata paut di database KBBI Online

patung - patung - patungan - patut - pauh - pauh - pauhi - pauk - pauk - paul - paun - paung - paus - paus - pause - paut - paut - paviliun - pawai - pawak - pawaka - pawana - pawang - pawiyatan - pawukon - paya - payah - payang - payang - paya-paya - payar

Informasi Pengecekan di Typoonline

166.105 Teks

54.573 Dokumen

122.820 Website