Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/terbalik

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata terbalik berdasarkan KBBI Online:

balik /ba·lik/ 1 n sisi yg sebelah belakang dr yg kita lihat: bersembunyi di balik pintu; 2 v kembali; pulang: kapan ia balik ke Surabaya?;

balik adab kurang sopan; kurang ajar; tidak tahu adat;
balik belah jungkir balik; sungsang;
balik gagang membelot; memihak kpd lawan;
balik jurai bentuk perkawinan yg suaminya tinggal di kediaman kerabat istri setelah dia memberi antaran krn seorang anak dr keturunannya akan meneruskan garis keturunan laki-laki;
balik juru mencukur anak sesudah berusia empat puluh hari;
balik kanan membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kanan;
balik kerak kawin (menikah) kembali dng istrinya yg telah diceraikan; rujuk;
balik kiri membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kiri;
balik mata bermufakat jahat; membiarkan orang berbuat jahat (dng pura-pura tidak tahu dsb);
balik mazhab meninggalkan ajaran mazhab tertentu kemudian mengikuti ajaran mazhab yang lain;
balik nama mengganti nama pd akta atau surat yg menyatakan hak milik (biasanya di hadapan notaris);
berbalik /ber·ba·lik/ v 1 kembali (arahnya): kumandang ialah bunyi (suara) yg -; bola tenis yg dilemparkan ke tembok akan selalu -; 2 berubah letaknya (yg di atas menjadi di bawah, menelentang menjadi meniarap): tidurnya sangat gelisah, sebentar-sebentar -; 3 bertukar (haluan) hingga berlawanan dng yg semula; berputar (kembali); berpaling: ia -, lalu lari;
- hati berubah pendirian; - muka 1 bertukar hadap (haluan, pikiran, pendapat); 2 berganti memihak kpd musuh; membelot; - pulang kembali pulang;
berbalik-balik /ber·ba·lik-ba·lik/ v 1 berputar-putar; berulang-ulang berbalik; berputar balik; 2 selalu pulang kembali ke tempat semula;
berbalikan /ber·ba·lik·an/ v berlawanan; bertentangan: ucapannya - dng perbuatannya;
membalik /mem·ba·lik/ v 1 berbalik kembali arahnya (berputar arah): bumerang itu kalau dilemparkan akan -; 2 berubah letaknya (menelungkup menjadi menelentang dsb): adikku sudah pandai -; 3 memutar ke arah yg berlawanan: krn silau oleh sinar matahari, ia - menghadap ke barat;
- belakang memihak kpd musuh; membelot;
membalik-balik /mem·ba·lik-ba·lik/ v berulang-ulang membalik; menelungkup-telentangkan, membukai (buku dsb): ibu - kerupuk yg digoreng; lama ia - buku harian;
- mayat di kubur, pb menyebut-nyebut nama orang yg sudah meninggal;
- kaji Mk membangkit-bangkit perkara lama;
membaliki /mem·ba·liki/ v 1 kembali ke; memulangi: kalau tidak krn malu, sudah lama ia - istri itu; 2 membelakangi (dl arti berlepas diri, tidak bertanggung jawab lagi): sudah cukup alasan untuk - perjanjian itu;
membalikkan /mem·ba·lik·kan/ v 1 mengubah arah menjadi berlawanan: cermin itu - cahaya lampu; 2 mengembalikan; memulangkan: ia mau - buku ke perpustakaan;
- muka memalingkan muka; - perkataan memutarbalikkan asal perkataan (perkataan dr A dikatakan dr B, dan perkataan dr B dikatakan dr A); - punggung menghadapkan punggung ke (tidak mau melihat);
balikan /ba·lik·an/ n hasil membalikkan; umpan balik;
terbalik /ter·ba·lik/ 1 v tidak sengaja membalik; sudah membalik; 2 a dl keadaan atau berkedudukan berlawanan dr yg biasa (yg di bawah menjadi di atas, yg di belakang menjadi di depan, yg di dalam menjadi di luar, dsb);
- akal gila; - halang berlawanan; - lidah tidak tetap perkataannya; selalu berubah-ubah apa yg dikatakannya; - mata terlampau lama melihat (menunggu dsb);
keterbalikan /ke·ter·ba·lik·an/ n hal atau keadaan terbalik;
pembalikan /pem·ba·lik·an/ n 1 proses, cara, perbuatan membalik atau membalikkan; 2 Geo percampuran air danau secara menyeluruh yg terjadi jika pelapisan tanah hilang dr air;
kebalikan /ke·ba·lik·an/ n lawannya; sebaliknya: malam - dr siang;
sebaliknya /se·ba·lik·nya/ adv kebalikannya

Posisi kata balik di database KBBI Online

balar - balas - balas - balasdendam - balau - balau - balela - balen - balerina - balerong - balet - balgam - balian - balig - baliho - balik - baling - balistik - balistika - balit - baliu - balkas - balkon - balneologi - balneoterapi - balok - balok - balon - balon - balong - balot

Informasi Pengecekan di Typoonline

408.581 Teks

114.057 Dokumen

139.868 Website

Apa kata mereka?