Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/sukar

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata sukar berdasarkan KBBI Online:

sukar /su·kar/ a 1 susah; sulit dipecahkan atau diselesaikan: hitungan ini sukar benar; 2 musykil; tidak mudah: sukar melafalkan huruf ini; 3 tidak mudah mendapat; jarang ada: sekarang ini sedang sukar mencari pekerjaan; sukar bandingannya; 4 ki dalam kekurangan; miskin: hidupnya selalu sukar; 5 tidak mudah sembuh (tt penyakit): penyakitnya terlalu sukar;
menyukarkan /me·nyu·kar·kan/ v menyebabkan sukar; menyusahkan; menyulitkan;
mempersukar /mem·per·su·kar/ v membuat jadi lebih sukar;
kesukaran 1 /ke·su·kar·an 1/ n hal (keadaan dsb) sukar; kesulitan; ke susahan: banyak - yg dapat diatasi; 2 v menderita susah, kekurangan, kemiskinan, dsb: hidup mereka selalu dl -

Posisi kata sukar di database KBBI Online

suhu - suhu - suhuf - suhun - suipoa - suir - suiseki - suit - sujadah - sujana - sujana - sujen - suji - suji - suji - sujud - suk - suka - sukacita - sukade - sukamandi - sukan - sukar - sukarela - sukarelawan - sukaria - sukat - sukat - sukduf - suke - suket - suki - suklapaksa - sukma - sukrosa - sukses - suksesi - suksesif - suku - sukuisme - sukun - sukun - sukun - sukur - sula

Informasi Pengecekan di Typoonline

353.714 Teks

93.853 Dokumen

138.003 Website

Apa kata mereka?