Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/sahaja

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata sahaja berdasarkan KBBI Online:

2sahaja /2sa·ha·ja/ kl adv 1 sebenarnya; memang demikian:
• sahaja ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin
• sahaja makin elok parasnya;
3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat
• sahaja hendak memanah;

• sahaja basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;
bersahaja /ber·sa·ha·ja/ a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;
menyahaja /me·nya·ha·ja/ v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;
menyahajakan /me·nya·ha·ja·kan/ v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;
mempersahajakan /mem·per·sa·ha·ja·kan/ v menjadikan bersahaja; menyahajakan;
kesahajaan /ke·sa·ha·ja·an/ n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu

Kata sahaja digunakan dalam beberapa kalimat KBBI

Referensi dari KBBI semaja kalimat ke 1
se·ma·ja kl adv sahaja; memang; sebenarnya; sesungguhnya: jikalau demikian

Posisi kata sahaja di database KBBI Online

safron - safsaf - saga - saga - sagai - sagai - sagang - sagang - sagar - sagar - sagitarius - sago - sagon - sagu - saguer - saguir - sagun - sagur - sah - sahabat - sahadat - sahaja - sahaja - saham - sahan - sahang - sahap - sahara - saharah - sahaya - sahayanda - sahbandar - sahda - sahdan - sahdu - sahdu - sahi - sahi - sahi - sahib - sahibulbait - sahibulhajat - sahibulhikayat - sahid - sahifah

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

1.530.405 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?