Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/pekuburan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata pekuburan berdasarkan KBBI Online:

kubur /ku·bur/ n 1 lubang dl tanah tempat menyimpan mayat; liang lahat; 2 tempat pemakaman jenazah; makam: ia berziarah ke kubur ayahnya;
sampai ke liang
kubur , ki
sampai mati;
berkubur /ber·ku·bur/ v 1 dimakamkan (tt mayat); mempunyai kubur: pd masa peperangan banyak orang mati tidak berkubur; 2 (sudah) mati: orang yg sudah berkubur jangan dibicarakan lagi;
mengubur /me·ngu·bur/ v 1 memakamkan ke dl kubur; menanamkan mayat; mengebumikan; 2 ki menyimpan baik-baik supaya tidak diketahui; menyembunyikan: ia mengubur rahasia hidupnya dalam-dalam;
menguburkan /me·ngu·bur·kan/ v mengubur;
kuburan /ku·bur·an/ n tanah tempat menguburkan mayat; makam: mereka bertangisan di kuburan;
terkubur /ter·ku·bur/ v 1 telah dikubur: jenazah Datuk Bendahara itu terkubur; 2 terpendam; tertanam: dl Perang Dunia Ke-2 puluhan orang terkubur hidup-hidup; sebuah kapal penumpang terkubur di dasar laut;
pekuburan /pe·ku·bur·an/ n tempat yg luas yg khusus digunakan untuk menguburkan mayat; tanah pemakaman;
penguburan /pe·ngu·bur·an/ n proses, cara, perbuatan mengubur (mayat, bangkai, dsb); penanaman mayat: penguburan jenazah

Posisi kata kubur di database KBBI Online

kubin - kubis - kubisme - kubistik - kubit - kuboid - kubra - kubra - kubti - kubu - kubu - kubul - kubung - kubung - kubung - kubur - kubus - kucai - kucai - kucak - kucam - kucandan - kucar-kacir - kucek - kucel - kucica - kucil - kucindan - kucing - kucir - kucung

Informasi Pengecekan di Typoonline

353.536 Teks

93.810 Dokumen

138.000 Website

Apa kata mereka?