Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/menghantarkan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata menghantarkan berdasarkan KBBI Online:

1hantar /1han·tar/, berhantaran /ber·han·tar·an/ v terletak di sana-sini: korban tabrakan bus itu berhantaran di jalan;
menghantar /meng·han·tar/ v meletakkan di tanah dsb dng sembarang letak; menggeletakkan: mereka biasa menghantar barang-barang yg tidak dipakai lagi di pinggir jalan;
menghantarkan /meng·han·tar·kan/ v menghantar;
terhantar /ter·han·tar/ v 1 terletak di tanah dsb; tergeletak: anak itu menemukan cincin emas yg terhantar di halaman sekolah; 2 telantar; tidak terpelihara: panti asuhan itu merawat dan mendidik anak-anak yg terhantar

Posisi kata hantar di database KBBI Online

handelar - handuk - hang - hangar - hangat - hanger - hanggar - hangit - hangus - hanif - hanjuang - hansop - hantai - hantam - hantap - hantar - hantar - hantir - hantu - hanya - hanyasanya - hanyut - hap - hapal - hapetan - haplografi - haploid - haplologi - hapus - hara - hara

Informasi Pengecekan di Typoonline

349.953 Teks

93.300 Dokumen

137.965 Website

Apa kata mereka?