Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/mengedarkan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata mengedarkan berdasarkan KBBI Online:

edar /édar/, beredar /ber·e·dar/ v 1 berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan): bumi beredar pd ekliptika yg tetap; 2 berpindah-pindah dr tangan ke tangan atau dr tempat satu ke tempat lain; berputar: daftar pemungutan derma ini sudah beredar di kampung saya; 3 berlaku dl masyarakat: uang kertas baru mulai beredar pd permulaan bulan depan;
mengedar /meng·e·dar/ v beredar: bumi mengedar di sumbunya;
mengedari /meng·e·dari/ v 1 berjalan mengelilingi; mengitari: bulan mengedari bumi; bumi mengedari matahari; mereka mengedari candi Borobudur; 2 menjelajah: mengedari dunia;
mengedarkan /meng·e·dar·kan/ v 1 membawa (menyampaikan) surat dsb dr orang yg satu kpd yg lain; membawa berkeliling: siapa gadis manis yg mengedarkan talam berisi kue tadi?; 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yg dituju: ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat: Pemerintah telah mengedarkan uang kertas baru bernilai Rp10.000,00;
edaran /edar·an/ n 1 sesuatu yg diedarkan: surat edaran; 2 Fis lintasan tertutup yg dijalani oleh zarah yg dikenai gaya memusat; orbit;
pengedar /peng·e·dar/ n orang yg mengedarkan;
peredaran /per·e·dar·an/ n 1 gerakan (perjalanan dsb) berkeliling (berputar); keadaan beredar: peredaran bumi dan bulan; 2 peralihan (pergantian) dr keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang- ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran: harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap; 3 perputaran (uang) dl masyarakat: uang kertas Rp1.000,00 yg lama ditarik dr peredaran;
peredaran darah aliran darah dl tubuh;
memperedarkan /mem·per·e·dar·kan/ v mengedarkan

Posisi kata edar di database KBBI Online

ebi - eboni - ebonit - ebro - eburina - ecek - eceng - ecer - eco - edafik - edafit - edafologi - edafon - edan - edap - edar - edema - edentat - edisi - edit - editor - editorial - edukasi - edukatif - ef - efedrin - efedrina - efek - efek - efektif - efektivitas

Informasi Pengecekan di Typoonline

401.354 Teks

104.535 Dokumen

139.762 Website

Apa kata mereka?