Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/maklumat

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata maklumat berdasarkan KBBI Online:

maklumat /mak·lu·mat/ n 1 pemberitahuan; pengumuman: rakyat menyambut
• maklumat itu dng gembira;
2 pengetahuan; mualamat: mereka tidak mempunyai
• maklumat yg cukup atas segala hal yg bersangkut paut dng perkataan itu;

• maklumat pemerintah Pol pengumuman yg dikeluarkan oleh pemerintah, msl maklumat tanggal 14 November 1945 tt perubahan pertanggungjawaban menteri, yakni tidak lagi kpd presiden, tetapi kpd Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat;
• maklumat presiden Pol pengumuman yg dikeluarkan oleh presiden, msl maklumat tanggal 29 Juni 1959 tt pengambilan kembali kekuasaan pemerintahan oleh presiden dr tangan kabinet;
memaklumatkan /me·mak·lu·mat·kan/ v memberitahukan; memaklumkan; mengeluarkan maklumat

Kata maklumat digunakan dalam beberapa kalimat KBBI

Referensi dari KBBI embar kalimat ke 1
em·bar /émbar/ Sd, meng·em·bar·kan v menyiarkan (maklumat, undang-undang, dsb);
Referensi dari KBBI embar kalimat ke 2
em·bar·an n 1 siaran (maklumat, undang-undang, dsb); 2 informasi: di dl pertemuan itu telah terjadi pertukaran pendapat dan ~ mengenai pentingnya peranan keluarga
Referensi dari KBBI berita kalimat ke 31
pem·be·ri·ta·an n 1 proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); 2 perkabaran; maklumat
Referensi dari KBBI beritahu kalimat ke 3
pem·be·ri·ta·hu·an n 1 pengumuman; maklumat; 2 proses, cara, perbuatan memberitahukan
Referensi dari KBBI tebar kalimat ke 8
te·bar·an n 1 sesuatu yg ditebar; 2 hasil menebar; 3 ki siaran (agama), maklumat ; taburan; sebaran;
Referensi dari KBBI tebar kalimat ke 4
me·ne·bar·kan v 1 mencampakkan (jala) supaya terbentang; mengembangkan (jala); 2 menabur(kan); menyebar(kan); menghamburkan: ~ benih; timbunan sampah ~ bau yg tidak sedap; 3 menyerak-nyerakkan: tukang kayu itu ~ perkakasnya di lantai; 4 ki menyiarkan (agama, maklumat, dsb): Pak Lurah sudah ~ maklumat kpd seluruh warga;

Posisi kata maklumat di database KBBI Online

makara - makaroni - makas - makbud - makbul - makcik - makcomblang - makda - makdan - makelar - makena - makerel - maket - makhdum - makhluk - makhraj - maki - makin - making - makiyah - maklaf - maklum - maklumat - maklun - makmal - makmum - makmur - makna - maknawi - makota - makramat - makrame - makrifat - makrifatullah - makro - makro - makroekonomi - makrofita - makrofotografi - makroftalmus - makrogametosit - makrohistori - makrokosmos - makrokriminologi - makrolinguistik

Informasi Pengecekan di Typoonline

415.253 Teks

1.577.328 Dokumen

140.130 Website

Apa kata mereka?