Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/kesesakan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata kesesakan berdasarkan KBBI Online:

sesak /se·sak/ a 1 sempit sekali (tidak lapang; tidak longgar, tidak lega): bajunya sesak; kamarnya sesak; 2 penuh berasak-asak (berjejal-jejal) hingga tidak ada tempat terluang: jalan penuh sesak dng kendaraan; 3 sendat atau senak; sukar bernapas (tt dada, napas); mengah-mengah; berasa sesak dl dada sehingga tidak dapat bernapas dng lega (msl krn marah sekali): sesak dada; 4 ki susah dan sukar; tidak leluasa; terjepit (tt kehidupan): ia dl keadaan sesak hidupnya; 5 ki terimpit (dl kesulitan, kesukaran); terdesak: itulah gunanya pelajaran ilmu itu, apabila sesak dapat dipakai;

sesak berundur-undur, hendak lari malu, hendak menghambat tak lalu, pb sudah tidak dapat melawan, tetapi pura-pura masih sanggup bertahan;
bersesak-sesak /ber·se·sak-se·sak/ v berasak-asak; berdesak-desak; berjejal-jejal: mereka - dl mobil;
- bagai ular tidur, pb
seseorang yg disesakkan, spt ditagih utang berulang-ulang;
menyesak /me·nye·sak/ v 1 menyempit; menjadi tidak longgar (tt ukuran besar); 2 menjadi penuh sesak (berjejal-jejal); 3 mendesak-desak: mereka terus - lawannya; 4 menjadi sesak atau sukar (tt napas, kehidupan);
sesak-menyesak /se·sak-me·nye·sak/ v saling menyesak;
menyesakkan /me·nye·sak·kan/ v 1 menyempitkan; memicikkan: gerakan tentara itu bermaksud - kedudukan musuh; 2 menyendatkan; memengapkan (tt napas, dada): kepengapan udara sangat - napas; 3 ki menyukarkan (tt kehidupan): menurut pendapatnya, perusahaan asing itu - penghidupan rakyat;
tersesak /ter·se·sak/ v 1 terasak atau terdesak hingga tidak lapang atau tidak leluasa lagi; 2 menjadi sukar, sulit, dsb); terjepit (tt kehidupan dsb): - hidup;
- padang ke rimba (ke tebing), pb
sudah habis akal (tidak berdaya lagi); - undang kpd yg runcing tiada dapat bertenggang lagi, pb habis akal budi (bicara); habis ikhtiar sehingga tidak dapat berupaya lagi;
kesesakan /ke·se·sak·an/ n 1 kesempitan; kepicikan; 2 kesukaran (kekurangan dsb)

Posisi kata sesak di database KBBI Online

serupih - seruput - seruput - seruru - serut - serutu - seruyuk - servis - servis - servis - sesagon - sesah - sesai - sesaing - sesajen - sesak - sesal - sesam - sesambat - sesamoid - sesanti - sesap - sesap - sesar - sesar - sesat - sesawi - sesenap - sesepuh - seser - sesi

Informasi Pengecekan di Typoonline

308.237 Teks

84.666 Dokumen

136.562 Website

Apa kata mereka?