Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/kemesraan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata kemesraan berdasarkan KBBI Online:

mesra /mes·ra/ a 1 lekat (terpadu dsb) benar; merasuk: saat itu saya tidak dapat lagi membedakan yg baik dan buruk krn iblis sudah mesra kpd hatiku; hal itu telah mesra di dl hati; 2 sangat erat; karib; mendalam (tt hubungan persahabatan dsb): hubungan cintanya sudah terlalu mesra; pertalian batin yg mesra;
bermesraan /ber·mes·ra·an/ v melakukan hubungan mesra; bercumbu;
bermesra-mesraan /ber·mes·ra-mes·ra·an /v bermesraan;
memesrakan /me·mes·ra·kan/ v menjadikan (menyebabkan) mesra; menjadikan erat: pimpinan sekolah berusaha keras - hubungan antara guru dan wali murid;
termesra /ter·mes·ra/ v sudah mesra (menyerap, berpadu) benar;
kemesraan /ke·mes·ra·an/ n hal yg bersifat mesra: anak itu memerlukan - dr orang tuanya

Posisi kata mesra di database KBBI Online

mesoderm - mesodermik - mesofili - mesofit - mesolitik - mesolitikum - mesometeorologi - mesomorf - meson - mesopause - mesosfer - mesotel - mesotoraks - mesozoa - mesozoikum - mesra - mesta - mesti - mestika - mestizo - mesui - mesum - mesut - met - meta - meta - metabahasa - metabolik - metabolis - metabolisme - metabolit

Informasi Pengecekan di Typoonline

191.341 Teks

61.983 Dokumen

125.927 Website

Apa kata mereka?