Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/kekuatan

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata kekuatan berdasarkan KBBI Online:

kuat /ku·at/ a 1 banyak tenaganya (gayanya, dayanya); mampu mengangkat (mengangkut dsb) banyak: meskipun kurus, lembu itu sangat kuat; 2 tahan (tidak mudah patah, rusak, putus, dsb); awet: meskipun murah, sepatu ini kuat sekali; 3 tidak mudah goyah (terpengaruh); teguh (tt iman, pendirian, kemauan, dsb): kemauannya kuat sekali; imannya kuat; 4 ketat (tt pertahanan, penjagaan, dsb): penjagaan di daerah itu sangat kuat; 5 tahan (menderita sakit dsb): beliau merasa tidak kuat lagi menahan sakitnya; 6 kencang (tt angin): bertiup angin yg kuat dr arah buritan sehingga perahu dapat melaju; 7 berat (tekanannya): sangat kuat tekanannya; 8 keras;nyaring: teriakannya sangat kuat hingga memekakkan telinga; 9 erat (tt ikatan): kurang kuat ikatannya sehingga mudah terlepas; 10 mampu dan kuasa (berbuat sesuatu): anak-anak muda biasanya kuat makan dan kuat pula bekerja; 11 mempunyai keunggulan (kecakapan dsb) dl suatu pengetahuan (kecakapan): ia kuat di bidang bahasa dan kuat pula di bidang fisika;

kuat ketam krn sepit,
kuat burung krn sayap,
kuat ikan krn radai, pb
1 merasa kuat (berkuasa) krn ada keunggulan atau kelebihan; 2 tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya;
kuat ledak ukuran kekuatan ledak suatu bahan peledak yg dinyatakan dl persen thd kekuatan peledakan suatu bahan peledak nitrogliserin murni; kuat tarik Tek batas kekuatan suatu material untuk menerima tarikan; kuat tekan Tek batas kekuatan suatu material untuk menerima tekanan;
kuat-kuat /ku·at-ku·at/ adv 1 dngnyaring (tt bunyi); 2 dng erat (tt cara memegang);
berkuat /ber·ku·at/ ark v berbuat sesuatu dng giat (keras, sungguh-sungguh, dsb); berkeras: asal kita berkuat , tentu tercapai maksud kita;
berkuat tulang bekerja keras;
berkuat-kuat /ber·ku·at-ku·at/ v saling memperlihatkan kuasanya dsb; beradu kuat; berkeras-keras: marilah kita berkuat-kuat mengangkat batu ini;
berkuat-kuatan /ber·ku·at-ku·at·an/ v berkuat-kuat;
menguat /me·ngu·at/ v menjadi kuat (tt nilai mata uang dsb): yen menguat thd dolar Amerika Serikat;
menguati /me·ngu·ati/ v 1 membuat menjadi kuat; melakukan kuat-kuat; 2 memaksa; mengerasi;
menguati harta orang mengambil harta orang (lain) dng paksa;
menguatkan /me·ngu·at·kan/ v 1 menjadikan kuat (dl berbagai arti); mengukuhkan: obat ini untuk menguatkan badan; tiba-tiba ia menguatkan pelukannya kepadaku; 2 meneguhkan (dugaan, pendapat, alasan, keputusan, dsb): saksi kedua menguatkan keterangan saksi pertama; contoh ini dimaksudkan untuk menguatkan pendapatnya; 3 mengeraskan (suara, tekanan): ia terpaksa menguatkan suaranya supaya terdengar jelas oleh yg duduk di kursi paling belakang; 4 menyangatkan: partikel “lah” dipakai untuk menguatkan arti saja;
memperkuat /mem·per·ku·at/ v menjadikan lebih kuat (dl berbagai-bagai arti spt memperkukuh, memperteguh, mempererat, mempersangat): pemain depan mundur untuk memperkuat pertahanan di barisan belakang; ia selalu berusaha memperkuat kedudukannya dl dunia usaha;
penguat /pe·ngu·at/ n 1 yg menguatkan atau yg dipakai untuk memperkuat: pondasi bangunan berfungsi sbg penguat; tiang-tiang cor yg dipasang pd gedung itu berfungsi sbg penguat bangunan; 2 alat untuk meningkatkan sesuatu (tegangan arus, dsb); alat untuk membangkitkan medan magnet generator listrik; 3 bahan peledak dng sifat khusus yg digunakan untuk mengawali peledakan bahan peledak berikutnya;
penguatan /pe·ngu·at·an/ n proses, cara, perbuatan menguati atau menguatkan;
kekuatan /ke·ku·at·an/ n 1 perihal kuat tt tenaga; gaya; 2 keteguhan; kekukuhan: marilah kita sama-sama berdoa agar diberi kekuatan batin;
kekuatan batin kekuatan yg ditimbulkan oleh adanya daya jiwa seseorang; kekuatan rahasia; kekuatan jiwa; kekuatan fisik kekuatan yg dimiliki berdasarkan jasmaninya; kekuatan gaib kekuatan sakti; kekuatan jiwa kekuatan batin ; kekuatan rahasia kekuatan batin; kekuatan sakti Antr kekuatan gaib yg bersifat luar biasa yg ada di luar jangkauan akal manusia dan yg dianggap berada di dl alam, dl benda, dl tumbuhan, dl binatang, atau manusia yg tertentu; kekuatan sosial desakan atau dorongan efektif yg menjurus pd tindakan sosial;
sekuat /se·ku·at/ n 1 sama kuat (keras dsb): tenaganya tidak sekuat tenaga kerbau; suaranya tidak sekuat suara saya; 2 seluruh kekuatan (kemampuan): ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya;
sekuat-kuatnya /se·ku·at-ku·at·nya/ adv segenap tenaganya; seboleh-bolehnya: melihat kejadian itu, ia menjerit sekuat-kuatnya

Posisi kata kuat di database KBBI Online

kuari - kuarik - kuark - kuarsa - kuarsit - kuart - kuartal - kuarter - kuarterner - kuartet - kuartil - kuartir - kuarto - kuarza - kuas - kuas - kuas - kuasa - kuasa - kuasar - kuasi - kuasi - kuat - kuatir - kuatren - kuau - kuaya - kuayah - kuayan - kubah - kubak - kubang - kubik - kubik - kubil - kubin - kubis - kubisme - kubistik - kubit - kuboid - kubra - kubra - kubti - kubu

Informasi Pengecekan di Typoonline

226.265 Teks

68.100 Dokumen

129.832 Website

Apa kata mereka?