Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Cari

Link: https://typoonline.com/kbbi/Penduduk

Link berhasil disalin

Definisi atau arti kata Penduduk berdasarkan KBBI Online:

1duduk /1du·duk /v 1 meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dng bertumpu pd pantat (ada bermacam-macam cara dan namanya spt bersila dan bersimpuh): ia duduk di tikar; 2 ada di (dl peringkat belajar): ia duduk di kelas III SMU; 3 kawin atau bertunangan: anaknya telah duduk dng anak hakim; 4 tinggal; diam: ia pernah duduk di Bandung selama tiga tahun;

duduk berkisar, tegak berpaling, pb tidak mau menepati janji;
duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak, pb selalu bekerja (tidak membuang-buang waktu);
duduk sama rendah, tegak (berdiri) sama tinggi, pb sejajar kedudukannya (tingkatnya atau martabatnya); belum
duduk belunjur dulu, pb
sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yg dikehendaki;
duduk belunjur duduk dng kedua kaki diluruskan ke depan; duduk berjuntai duduk di tempat yg tinggi dng kaki berjuntai; duduk bersila duduk dng kaki terlipat bersilangan di depan; duduk bersimpuh duduk dng kedua belah kaki terlipat ke belakang untuk tumpuan badan; duduk bertimpuh duduk bersimpuh; duduk bertinggung jongkok; duduk bertongkat lutut duduk sambil menaikkan sebelah lutut; duduk menukuk duduk sambil membungkuk: para menteri dan hulubalang duduk menukuk ketika menghadap raja; duduk perut sedang mengandung; hamil; duduk sengkil duduk di jendela atau pintu untuk memperlihatkan diri (tt perempuan);
duduk-duduk /du·duk-du·duk/ v cak duduk santai: mari kita duduk-duduk di bawah pohon itu;
menduduki /men·du·duki/ v 1 duduk di: jangan menduduki bangku orang lain; 2 mendiami atau tinggal di: suku terasing menduduki daerah pedalaman; 3 menempati jabatan dsb: ia menduduki jabatan penting di luar negeri; 4 merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, dsb): dl waktu singkat Jepang dapat menduduki Singapura;
mendudukkan /men·du·duk·kan/ v 1 meletakkan duduk: setelah mendudukkan anaknya, ia pergi mengambil air; 2 menyilakan duduk: kami mendudukkan para tamu di ruang tengah; 3 menyelesaikan (suatu perkara); menempatkan; 4 mempertunangkan; mengawinkan: ia tidak akan mendudukkan anak gadisnya dng orang asing;
terduduk /ter·du·duk/ v 1 jatuh duduk; 2 tiba-tiba duduk; terpaksa duduk;
penduduk /pen·du·duk/ n orang atau orang-orang yg mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb): tahun 1970 penduduk Jakarta masih berjumlah sekitar 5 juta orang;
penduduk asli orang-orang yg turun-temurun tinggal di suatu daerah (kampung dsb);
pendudukan /pen·du·duk·an/ n 1 proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah dsb; 2 daerah dsb yg diduduki (direbut dan dikuasai) tentara asing dsb: daerah pendudukan;
kedudukan /ke·du·duk·an/ n 1 tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3 letak atau tempat suatu benda: gerhana matahari terjadi pd waktu kedudukan bulan tepat di antara bumi dan matahari; 4 tingkatan atau martabat: kedudukan duta besar sama dng menteri; 5 keadaan yg sebenarnya (tt perkara dsb): hingga sekarang kedudukan perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap; 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb): di sana kedudukan Saudara sbg apa?;
berkedudukan /ber·ke·du·duk·an/ v mempunyai kedudukan;
sekedudukan /se·ke·du·duk·an/ v sama tingkatan atau jabatannya: seorang panglima daerah dan seorang gubernur adalah sekedudukan

Posisi kata duduk di database KBBI Online

dualistis - duane - dub - dubalang - dubelir - dubes - dubila - dubing - dubius - duble - dublir - dubuk - dubur - duda - dudu - duduk - duduk - dudur - dudus - duel - duet - duga - dugal - dugal - dugang - dugas - dugdeng - dugder - duh - duha - duhai

Informasi Pengecekan di Typoonline

352.177 Teks

93.621 Dokumen

137.988 Website

Apa kata mereka?